تعریف دامنه و هاست

سایت چیست و دامنه و هاست در راه‌اندازی سایت چه نقشی دارند؟

وب چیست؟ اگر بخواهیم به سوال طراحی سایت چیست پاسخ بدهیم، اول باید بدانیم که وب چیست و به چه چیزی وب میگویند. در زیر یک تعریف بسیار ساده (و شاید تا حدودی اشتباه از لحاظ فنی) از وب ارائه میدهیم: وب یا همان شبکه جهانی یا World Wide Web که به اختصار www نامیده…